De Vereniging

Veel mensen zijn lid van een vereniging: de voetbalclub, de scouting, de buurtvereniging fanfare of een politieke partij, ze hebben allemaal de rechtsvorm van een vereniging. Dit artikel gaat over de vragen: wat is een vereniging wettelijk gezien precies? Hoe wordt een vereniging opgericht? Wanneer komt er een einde aan de vereniging?

De vereniging is een rechtsvorm die wordt gebruikt om, zoals de naam al zegt, meerdere personen in een bepaald verband te verenigen. Volgens de wet is de vereniging een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel (bijvoorbeeld ‘muziek maken’ of ‘het beschermen van de plaatselijke natuur’). De als coöperatie opgerichte vereniging (‘de coöperatie’) wordt volgens de wet niet als vereniging gezien.
De vereniging schermt de privévermogens van haar bestuurders af. Schuldeisers van de vereniging kunnen hun schuld niet verhalen op bestuurders. Dit kan enkel in een aantal specifieke gevallen, voornamelijk gevallen waarin bestuurders hebben nagelaten bepaalde zaken te regelen en waarin ze zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid.