De Stichting

Stichtingen en verenigingen zijn rechtspersonen die zijn opgericht met een bepaald doel, bijvoorbeeld om mensen te laten sporten, muziek te leren, te lezen of om een natuurgebied te beschermen.

Stichtingen  mogen winst maken, maar ze moeten de winst gebruiken voor het doel dat zij nastreven. Zij mogen de winst dus niet uitkeren aan oprichters, bestuurders of leden.

Het is van essentieel belang dat de financiële administratie van een stichting goed wordt bijgehouden. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is om zorg te dragen voor de administratie, maar ook omdat iedere stichting een fiscale bewaarplicht van 7 jaar heeft.
Efisca Administratie & Advies ondersteunt Stichtingen bij hun administratie. Of dat nu gaat over het inrichten van de boekhouding of ondersteuning van de administratie.