De Besloten Vennootschap (BV)

Met een BV (Besloten Vennootschap) wordt een rechtsvorm bedoeld waarmee een bedrijf als een rechtspersoon wordt gezien en zelf verplichtingen kan aangaan. Hierdoor is de oprichter niet persoonlijk aansprakelijk wanneer er schulden ontstaan in het bedrijf. Deze rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid is dan ook de meest gekozen variant bij het oprichten van een bedrijf. In de meeste gevallen kunnen bestuurders van een besloten vennootschap niet persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur, geldt dit als uitzondering op deze regel.

Oprichten van een Besloten Vennootschap

Voor het oprichten van een BV heeft u geen startkapitaal nodig. Een BV wordt door een notaris opgericht met een oprichtingsakte. Hierin worden de statuten vastgelegd, staat wie de aandeelhouders van de onderneming zijn en wordt het doel van de BV beschreven. Daarnaast moet de BV worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in het bezit zijn van een BTW-nummer. Bij OprichtenBV kunt u dit gehele proces uitbesteden en richt u in drie eenvoudige stappen zelf een BV op.

 

Wat kunnen wij betekenen voor uw Besloten Vennootschap?

Het inschakelen van een Accountant is nodig op het moment dat je balanstotaal groter is dan 6 miljoen, de netto-omzet over het boekjaar hoger is dan 12 miljoen of wanneer er gemiddeld over het boekjaar meer dan 50 (fulltime) medewerkers in dienst waren. Als je aan twee van deze criteria voldoet, moet je een accountant inschakelen, omdat je dan een controle plicht hebt. Wij als financial controller kunnen deze controle ook voor u uitvoeren!