De eenmanszaak

De eenmanszaak is geen rechtspersoon maar een natuurlijk persoon. Een eenmanszaak heeft personeel in dienst.

Wanneer je geen mensen in dienst hebt dan wordt je freelancer of ZZP-er genoemd.

Wanneer je als klant een eenmanszaak hebt of deze wilt beginnen dan helpen wij je graag met het inrichten van de financiële administratie.

Ook leggen wij je graag uit hoe je zo weinig mogelijk inkomstenbelasting betaalt. Verder kunnen we je als klant helpen met de aangifte

omzetbelasting en, wanneer je personeel in dienst hebt, met de aangifte loonheffing en het verwerken van de salarisadministratie, het

samenstellen van de jaarrekening. 

 

Wel of geen loonadministratie?

De eigenaar van een eenmanszaak mag uiteraard personeel in loondienst hebben. In dat geval is er sprake van loonadministratie en zal de

eenmanszaak moeten beschikken over een loonheffingsnummer. Dit moet schriftelijk worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Voordat een werknemer in dienst treedt zorgen wij voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer de salarisadministratie door ons wordt uitgevoerd dan ontvangt iedere werknemer maandelijks of per weken van ons een loonstrook 

en jaarlijks een jaaropgave. Tevens wordt er door ons maandelijks aangifte gedaan van de loonheffing aan de belastingdienst.