Controleren van uw jaarrekening

Wij vinden het belangrijk dat uw jaarrekening een goede weergave is van de werkelijke financiële situatie van uw organisatie.  Dit houdt in dat wij transacties onderzoeken, wij zijn aanwezig bij voorraadtellingen, wij maken analyse van de cijfers. Wij geven ten allen tijde een onafhankelijk oordeel hierover.                                                                                                                                                             

Kwaliteit betekent voor ons, naast de inhoudelijke kwaliteit van onze dossiers en het voldoen aan wet- en regelgeving, vooral het leveren van toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld in de schriftelijke rapportages, in de invulling van onze natuurlijke adviesfunctie en in het nakomen van afspraken.

 

Waarom een onafhankelijk oordeel

Het onafhankelijke oordeel geeft u zekerheid, maar ook inzicht.  Maar de controlewerkzaamheden leveren ook waardevolle managementinformatie voor u op. U kunt zien waar u staat, wat u waard bent, maar ook kansen, knelpunten en risico’s in uw organisatie worden vaak zichtbaar tijdens controlewerkzaamheden.