Data-analyse en business intelligence

De wereld verandert. De inzet van technologie neemt rap toe, en de hoeveelheid data die daarmee wordt gegeneerd binnen organisaties groeit exponentieel. Het is aangetoond dat data-gedreven bedrijven beter presteren dan traditionele bedrijven. U kunt met behulp van deze data de prestaties binnen uw organisatie beter analyseren en daarmee gerichter sturen. Daarnaast wordt data steeds meer gebruikt om ook voorspellingen te doen naar de toekomst (predictive analytics), bijvoorbeeld over maatschappelijke ontwikkelingen, marktontwikkelingen of andere trends.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Onze financial controllers helpen u graag om de volgende stap te zetten met data-analyse en Business Intelligence. Wij kunnen u ontlasten op het gebied van data, zodat u uw aandacht kunt richten op het analyseren van deze data en het sturen van uw organisatie. Dit doen wij door het ontsluiten van uw databronnen en door het produceren van dashboards en rapportages. Wij gebruiken daarvoor geavanceerde BI tools als Qlik Sense en Power BI.

 

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) draait om het extraheren, transformeren en laden van (grote) verzamelingen data om die vervolgens om te zetten in bruikbare managementinformatie. Daar waar veel organisaties worstelen met het technisch inladen van data, kunnen wij een grote variëteit aan soorten data verwerken. De omvang van die bestanden is nooit een probleem. Ook de betrouwbaarheid van deze data wordt door ons vastgesteld. Wij koppelen verschillende databronnen aan elkaar, zodat u tot nieuwe inzichten kunt komen. Ontsluiting van deze informatie vindt plaats via eenvoudige en gebruikersvriendelijke dashboards die continu worden ververst met actuele data. 

 

Data-analyse en processen

Met de toename van technologie neemt ook de complexiteit van bedrijfsprocessen toe. Vaak is niet geheel duidelijk hoe processen door systemen heen lopen en welke problemen of uitzonderingen er bestaan. Gelukkig genereren deze nieuwe technologieën veel data die gebruikt kan worden voor procesanalyse en -optimalisatie.

Met behulp van data-analyse wordt aan de hand van data in detail onderzocht of bedrijfsprocessen naar behoren verlopen. Daarbij is niet enkel technische kennis van data en systemen vereist, maar juist ook domein- en proceskennis. Bijvoorbeeld over personeel en salaris, financiën of logistiek. Met behulp van moderne tools zoals process mining zijn onze data-, proces, en sectorspecialisten in staat om de vinger op de zere plek te leggen. Zo kunt u uw bedrijfsprocessen optimaliseren en doorlopend bewaken. Ook neemt de kwaliteit van uw informatiehuishouding toe, bijvoorbeeld door de afname van het aantal uitzonderingen, wat uw managementinformatie weer ten goede komt.  De toegevoegde waarde van BI oplossingen verhoogt u door dit soort omliggende processen te optimaliseren.

Slimme stuurinformatie

Hoe staat het met de managementinformatie in úw organisatie? Heeft u actueel inzicht in de performance van uw organisatie en kunt u hier zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau gericht mee sturen? Onze financial controller helpen u de juiste stuurinformatie boven water te krijgen en samen te brengen in een overzichtelijk dashboard.