Risicomanagement

Wil je als organisatie altijd in control zijn en streef je ernaar het beste in jezelf naar boven te halen? Dan is risicomanagement een absolute must. Door het inzetten van risicoanalyses en gerichte beheersmaatregelen zorgen de financial controller van Efisca Administratie & Advies ervoor dat je organisatie altijd in staat is tot excelleren.

Slimme risicomanagement software helpt bij het identificeren, evalueren, beheersen en monitoren van alle risico’s. Het is in één oogopslag duidelijk wat de oorzaken en gevolgen zijn van een risico. Hierdoor kun je snel en eenvoudig de juiste maatregelen treffen. En daardoor ben jij in staat om risico’s om te zetten in kansen en breng je de risicovolwassenheid binnen jouw organisatie naar een hoger niveau.                                                                                                                                                                                                                  

Risico evaluaties efficiënt, effectief en vooral samen uitvoeren

Risico’s identificeren is één, maar het is net zo belangrijk om regelmatig te checken of je nog steeds met de juiste risico’s bezig bent. De wereld verandert in rap tempo, en risico’s die vandaag weinig gevolgen hebben, kunnen na verloop van tijd wel kritisch worden. En andersom. Bovendien kunnen er altijd nieuwe risico’s ontstaan. Het regelmatig uitvoeren van evaluatiesessies zorgt ervoor dat je in control bent én blijft.

Door dit in groepen te doen met ondersteuning vanuit risicomanagement software van Efisca Accounting Fiscaliteiten & Advies, blijft het voor iedereen behapbaar én kun je gezamenlijke besluiten nemen. Zo wordt een risico evaluatie een echte risicodialoog, wat niet alleen het resultaat, maar ook het risicobewustzijn bevordert.

 

De positieve invloed van de werkvloer op effectief risicomanagement.                        Van iedereen, voor iedereen!

Integraal risicomanagement wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Niet langer zijn het vooral de tweede                          (Risk & Compliance Management) en derde lijn (Internal Audit) die de verantwoordelijkheid dragen voor adequaat risk management. Juist door mensen te betrekken die de meeste ‘pijn’ ervaren bij het optreden van risico’s ontstaat een collectief besef van nut en noodzaak. Veel organisaties worstelen echter met de wijze waarop de kostbare tijd van deze first line, ook wel de business owners, minimaal wordt belast en maximaal wordt benut. Wij zien daarvoor volop mogelijkheden, juist door iedereen binnen de organisatie te betrekken.