Financial control

Het is ónze ambitie om úw organisatie en medewerkers (beter) te laten presteren.

Hulp nodig bij het financieel management van uw organisatie? Onze financial controller helpen u pragmatisch en vakkundig.

Organisaties en haar medewerkers zijn altijd in beweging. Door deze beweging te beheersen, en alert te zijn op kansen, geloven we dat het altijd beter kan. Niet door grote stappen, snel thuis, maar door kleine en bewuste stappen in de goede richting.

Door te analyseren, te stimuleren, te coachen en door richting te geven kan Efisca Administratie & Advies u helpen uw organisatie beter te beheersen en verder te ontwikkelen.

Daarbij treden wij op als gelijkwaardige partner. U houdt de volledige regie, wij zetten al onze kennis en kunde in om u te motiveren, te inspireren en te adviseren. En waar nodig stropen we de mouwen op en gaan we er keihard tegenaan!

Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u, uw organisatie en uw medewerkers ondersteunen op de volgende gebieden:

 • Interim management
 • Management van uw afdeling Finance, HRM of payroll
 • Controlling
 • Begroting
 • Managementrapportage
 • Subsidieverantwoording
 • Projectcontrol
 • Organisatieadvies
 • Projectmanagement
 • Kwaliteitsmanagement (ISO9001, INK, Lean)
 • Verandermanagement

 

Wat wij vinden? U kunt pas succesvol zijn als ingezette verbeteringen geborgd worden, en daarna gevolgd door nieuwe verbeteringen.

Deze gedachte van continue verbetering vindt zijn oorsprong in Kaizen, wat Japans is voor ‘veranderen naar beter’ of ‘verbetering’. Verbeteringen gaan per definitie samen met het behouden en vergroten van kwaliteit. De Deming-circle, ofwel Plan-Do-Check-Act speelt daarin wat ons betreft een belangrijke rol.

Daarnaast is verbeteren onmogelijk als u en uw medewerkers niet meegaan. Bij het realiseren van verbeteringen kunnen veel technieken worden toegepast. Veelal zijn deze technieken op de inhoudelijke kant gericht. De uitkomst is vaak een herziene procedure of een aangepast proces. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke wijzigingen alleen succesvol zijn als uw medewerkers de verandering begrijpen, accepteren en geloven in het succes. Het managen van veranderingen is derhalve het managen van mensen!

Wilt u alvast met ons in contact komen, bel ons: 06 282 47 313 of mail ons: efisca@kpnmail.nl.